نتایج آزمون استخدامی آموزگاری به‌زودی اعلام می‌شود

پیش از این زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزگاری، پایان نیمه اول شهریور اعلام شده بود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3970200/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFصدیقی:

و‌ی افزود: تمام تلاش ستاد اجرایی آزمون استخدامی آموزگاری وزارت آموزش و پرورش بر این بود که ارزیابی تکمیلی امسال باوجود تغییرات جدی خود، به بهترین شکل ممکن و عادلانه، برگزار شود.

نتایج آزمون استخدامی آموزگاری به‌زودی اعلام می‌شود‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای سجاد صدیقی علت تأخیر در اعلام نتایج را تأیید صحت فرایند آزمون توسط ناظر یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: با توجه به تغییرات جدی، جدید بودن و طراحی دانش پایه برای نخستین بار در آزمون استخدامی آموزگاری امسال در راستای شایسته‌گزینی و عدالت‌محوری، برگزاری و جمع‌بندی این آزمون، زمان بیشتری را به خود اختصاص داد.

مدیر پروژه آزمون استخدامی آموزگاری ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش گفت: نمرات ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام آموزگار برای سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است و به زودی نتایج نهایی اعلام می‌شود.

  ابتکارهای اقتصادی آمریکا در منطقه اقیانوس هند و آرام محکوم به شکست است