نشان ملی معلمی به‌زودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود

رضامراد صحرایی در آیین تجلیل از پیشکسوتان آموزش و پرورش گفت: نشان ملی معلمی به‌زودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب خواهد شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4228662/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

وزیر آموزش و پرورش: