نمایش خصوصی فیلم سینمایی باغ کیانوش


فیلم سینمایی باغ کیانوش جدیدترین فیلم سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به طور خصوصی به نمایش درآمد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4164785/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4

  حمایت وزیر آموزش و پرورش از کودکستان‌ها و تعمیم دوره پیش‌دبستانی