نوآوری‌های مدارس غیر دولتی باید به سایر مدارس تسری یابد

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حوزه‌های آموزشی و پرورشی مدارس غیر دولتی ابتکارات خاص و ارزشمندی انجام شده که همه آن‌ها به میزان توانمندی و خلاقیت معلمان برمی گردد، افزود: باید برای مدارس غیردولتی الگوی توسعه کمی و کیفی آموزشی و تربیتی داشته باشیم و امروز برای ورود به شاخص‌های متعدد این توسعه، به هم فکری و ارائه راهکار‌های مناسب موسسان و مدیران نیاز داریم.

نوآوری‌های مدارس غیر دولتی باید به سایر مدارس تسری یابدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان مدارس غیردولتی ، آقای محمودزاده در جلسه هماهنگی توانمندسازی نیروی انسانی مدارس غیردولتی شهر تهران با تاکید بر این مطلب، گفت: استفاده و بهره برداری از ابتکارات و نوآوری‌های ارزشمند و همچنین نظارت دقیق بر روند عملکرد و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدارس غیر دولتی از مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و وزارت آموزش و پرورش نیز بر آن تاکید دارد.

 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش بر تسری نوآوری‌های مدارس غیردولتی به سایر مدارس تاکید کرد.

محمودزاده گفت: کارگروه تخصصی وزارت آموزش و پرورش با مشارکت موسسان مدارس غیر دولتی و با هدف توانمند سازی، دانش افزایی و بهسازی نیروی انسانی مدارس غیردولتی در این وزارت خانه شکل گرفته تا با بررسی همه جوانب آموزشی و تربیتی مدارس راهبرد‌های اجرایی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد را به کار بندد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3920617/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تشریح منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر توجه به ابتکارات ارزشمند در مدارس غیر دولتی، افزود: تربیت دانش آموزان در تراز جمهوری اسلامی ایران و انقلاب به وجود معلمان و مربیان دارای صلاحیت‌های فردی و تخصصی بستگی دارد.

  حضور سه هزار دانش آموز در پیاده روی اربعین

محمودزاده: