نیازمند سند ملی پویانمایی هستیم

وزیر آموزش و پرورش

وی گفت: اگر چه در سالیان پس از انقلاب، آثار فاخر انیمیشن تولید شده است، اما باید پذیرفت که به یک مکتب انیمیشن با توجه به فضای فرهنگی ایران دست نیافته‌ایم و سال‌هاست که شاهد آثار وارداتی هستیم. این مساله نیاز به این مکتب را بیشتر از قبل می‌کند و در همین جهت بنیاد ملی پویانمایی ایران یک اتفاق فرخنده در این حوزه خواهد بود.

**نیازمند سند ملی پویانمایی هستیمبه گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ رضامراد صحرایی افزود: خیلی خشنود و خوشبختم که در جمع هنرمندان حاضر شدم، بهتر از من می‌دانید که بخش قابل توجهی از زمان کودکان و نوجوانان به مشاهده انیمیشن می‌گذرد و در حقیقت انیمیشن بخشی از سبک زیستی آنهاست. بخش بزرگی از قدرت تخیل آنها از طریق انیمیشن شکل می‌گیرد و انیمیشن در پروراندن استعداد‌ها و هویت‌یابی آنها نقش به‌سزایی دارد. بسیاری از آنها شخصیت‌های انیمیشن را الگوی زندگی خود می‌کنند و در این قالب تهاجم‌هایی هم صورت می‌گیرد.

صحرایی افزود: معتقدم اکنون که بنیاد ملی پویانمایی شکل گرفته نیاز به سند ملی پویانمایی داریم که نیاز است به سند ملی آموزش پرورش توجه شود. در سند ملی تحول آموزش و پرورش شش ساحت مورد توجه قرار گرفته است که دانش‌آموزان را خلاق، ایران‌دوست و باسواد بار خواهد آورد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست ما تقویت هنرستان‌ها به ویژه در حوزه انیمیشن است. در حال حاضر هزار دانش‌آموز در هر استان در مکتب انیمیشن فعالیت می‌کنند که معمار سینمای انیمیشن آینده ایران هستند.

صحرايي افزود: پیشنهاد می‌کنم که بیش از هر چیزی به سناریو و توجه به محتوا، فارغ از توجه به تکنیک و فرم توجه شود. نکته دوم توجه به قهرمانان ملی است، نکته دیگر آن که همانند جشنواره قصه‌گویی، توصیه می‌کنم که استودیو‌های پویانمایی از تمرکز در تهران به سطح تمام کشور گسترش یابد.

  جزئیات آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی اعلام شد

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4177045/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

وی ادامه داد: شاهد آن هستیم که آموزه‌های اصیل ایرانی در دیگر انیمیشن‌ها وجود دارد و باید در شکل گیری و تولید آثار انیمیشن از آنها استفاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در جشنواره‌ی بین‌المللی پویانمایی گفت: سیاست آموزش و پرورش، تقویت هنرستان‌ها و رشته پویانمایی است.