هشدار سازمان سنجش درباره شیوع کلاهبرداری تلفنی از کنکوری‌ها

تأکید می‌شود تنها شماره تلفن جهت پاسخگویی و راهنمایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان در مورد آزمون‌های سراسری شماره تلفن ۴۲۱۶۳_۰۲۱ و سامانه پاسخگویی سازمان به آدرس و هیچ شماره تلفن دیگری جهت ارائه راهنمایی و مشاوره به داوطلبان مورد تأیید این سازمان نمی‌باشد.

به گزارش ایسنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ برخی از مؤسسات و آموزشگاه‌های کنکور با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون سراسری اقدام به ارسال و یا تبلیغ شماره تلفن‌هایی جهت ارائه راهنمایی و مشاوره به داوطلبان و خانواده‌های آنان کرده و خود را از طرف سازمان سنجش و یا وابسته به سازمان سنجش معرفی می‌کنند و پس از تماس داوطلبان و یا خانواده‌ها با این مؤسسات مبلغ زیادی بابت این تماس‌ها در صورتحساب تلفن آنها درج می شود.

سازمان سنجش آموزش کشور به همه داوطلبان توصیه کرد در مواجهه با این گونه تبلیغات توجه و دقت کافی داشته و فریب القاب و عناوین مرتبط با عنوان این سازمان را نخورند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040301234/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن معرفی سامانه پاسخگویی به سئوالات داوطلبان کنکور، نسبت به شیوع کلاهبرداری از کنکوری‌ها هشدار داد.

  زمان توزیع کارت آزمون کارشناسی رسمی دادگستری اعلام شد