هند با پیوستن افغانستان به کریدور اقتصادی چین-پاکستان مخالفت کرد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از نیو ایندین اکسپرس، آریندام باگچی سخنگوی وزارت امور خارجه هند درخواست چین و پاکستان برای گنجاندن کشورهای ثالث در کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را رد کرد و بااشاره ضمنی به منطقه کشمیر به عنوان منطقه مورد مناقشه میان هند و پاکستان، ادعا کرد که این کریدور اقتصادی از سرزمین‌های اشغال شده متعلق هند عبور می‌کند و چنین اقدامی غیرقابل قبول است.

CPEC به عنوان یک سرمایه گذاری شاخص، تحت ابتکار کمربند و جاده رئیس جمهور چین شی جین پینگ راه اندازی شد.

هند قاطعانه و پیوسته با پروژه‌های به اصطلاح CPEC که در قلمرو کشمیر است مخالف کرده است.

هند گزارش‌هایی را درباره دو کشور مشاهده کرده است که مشارکت کشورهای ثالث را در پروژه‌های به اصطلاح CPEC تشویق می‌کنند. به گفته «آریندام باگچی»، سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: هرگونه اقدام در این زمینه، از سوی هر طرف، مستقیماً حاکمیت و تمامیت ارضی هند را نقض می کند.

واکنش هند، پس از برگزاری جلسه ای در مورد پروژه CPEC در ۲۱ ژوئیه صورت گرفت که در آن پاکستان و چین به دنبال مشارکت «طرف های ثالث ذینفع» در همکاری دوجانبه سودمندی بودند که توسط این کریدور اقتصادی باز شده بود و که بخش مهمی از آن از بخش پاکستانی کشمیر می گذرد. 

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه هند، این گونه فعالیت ها ذاتاً غیرقانونی، غیراصول و غیرقابل قبول است و هند با آن برخورد خواهد کرد.

هند با CPEC که شامل شبکه‌ای از بزرگراه‌ها، خطوط ریلی، نیروگاه‌ها، واحدهای تولیدی و پروژه‌های زیرساختی عظیم است که در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد، مخالفت کرده است، به این دلیل که پروژه‌ها در سرزمین‌های مورد ادعای هند، ساخته می‌شوند.

  عناوین روزنامه‌های جهان؛ آلمان و آمریکا زره پوش جنگی به اوکراین ارسال می‌کنند
دولت چین تا کنون به این ادعای دولت هند واکنش نشان نداده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84835122/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/84835122/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA