واکنش رئیس سازمان سنجش به انفصال این سازمان از وزارت علوم

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره وضعیت کارمندان این سازمان افزود: سازمان سنجش در مجموع وارد ساختار اجرایی کشور شده و یک سازمان و یک نهاد مستقل هیئت امنایی می‌شود که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: ما باید به عنوان سازمان سنجش هم باید داوطلبان ورودی مورد سنجش قرار دهیم و هم نظام آموزشی کشور را از نظر کیفیت، اعتبار سنجی و رتبه‌بندی سنجش کنیم.

به گزارش ایسنا، عبدالرسول پورعباس در حاشیه سی و دومین سالگرد تشکیل دانشگاه جامع علمی کاربردی که صبح امروز در حوزه هنری برگزار شد ، در خصوص تشکیل سازمان ملی سنجش و کاهش نظارت مجلس بر این سازمان گفت: با این تغییرات، نظارت مجلس کمتر نمی‌شود. مگر برتمام دستگاه‌هایی که زیر نظر رئیس‌جمهور هستند مجلس نظارت ندارد؟ طبق قانون مجلس قانون‌گذار و ناظر است و نظارت و قانونگذاری خود را انجام می‌دهد، هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

به گفته وی، ظرف سه ماه بایستی اساسنامه این سازمان نهایی و اعلام شود، در اساس‌نامه به تمام سئوالات پاسخ داده خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071812318/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تعیین تکلیف شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیز تاکید کرد: همه قوانین موجود، حاکمیت خود را دارند فقط سازمان گستره فعالیتش از آزمون گیری به سنجش آموزش‌های کشور هم تسری پیدا می‌کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به انفصال این سازمان از وزارت علوم و تشکیل سازمان ملی سنجش گفت: سازمان سنجش آموزش کشور حاکمیت خود را دارد و فقط سازمان گستره فعالیتش از آزمون گیری به سنجش آموزش‌های کشور هم تسری پیدا می‌کند.

  پژمان‌فر در نامه‌ای به زلفی‌گل: جلوی ثبت نام متقلبین در دانشگاه‌ها را بگیرید