واکنش وزیر علوم به ادعای اخراج اساتید از دانشگاه‌ها

واکنش وزیر علوم به ادعای اخراج اساتید از دانشگاه‌ها

وزیر علوم اساتید دانشگاه را سرمایه های نمادین کشور دانست.

به گزارش ایسنا، محمد علی زلفی گل در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت گفت: اساتید دانشگاه سرمایه نمادین کشور هستند و هیچ گاه علاقه مند نیستیم که به آنها بی احترامی شود.

ادامه دارد …

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062213908/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

  نخستین نشست آموزشی مدیران فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی دانشگاه‌ پیام نور در قم برگزار شد