واکنش وزیر علوم به ادعای اخراج اساتید از دانشگاه‌ها

به گزارش ایسنا، محمد علی زلفی گل در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت گفت: اساتید دانشگاه سرمایه نمادین کشور هستند و هیچ گاه علاقه مند نیستیم که به آنها بی احترامی شود.

وزیر علوم اساتید دانشگاه را سرمایه های نمادین کشور دانست.

واکنش وزیر علوم به ادعای اخراج اساتید از دانشگاه‌ها

ادامه دارد …

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062213908/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

  امروز، آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون فلوشیپ/ مهلت ثبت نام تمدید نمی‌شود