وضعیت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی غیرپزشکی ساماندهی شد/تاریخ‌های دفاع‌ تغییر نمی‌کند

تاریخ‌های ذکرشده به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد؛ لذا برگزاری جلسات دفاع بعد از آن مشمول سنوات نیمسال تحصیلی جدید خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد علی‌اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی و دکتر محمدهادی همایون معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی «دستورالعمل ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های غیرپزشکی» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کردند.

دستورالعمل ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042818262/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C

در این دستورالعمل آمده است: در راستای اقدامات مندرج در سند تحول و تعالی دانشگاه و ساماندهی امور مربوط به دفاع از پایان‌نامه / رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های غیرپزشکی و تاریخ فارغ‌التحصیلی، مقرر شده از نیمسال دوم 1402-1401 جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشروط به تأیید شورای گروه آموزشی مربوط، استادان راهنما و مشاور مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و ثبت اطلاعات پایان‌نامه / رساله و طی مراحل در سامانه پژوهشیار و با رعایت سایر مقررات آموزشی و پژوهشی تا تاریخ 30 بهمن ماه (نیمسال اول تحصیلی) و 31 شهریورماه (نیمسال دوم تحصیلی) برگزار شود.

آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشمول نظام وظیفه در صورت نداشتن منع ادامه تحصیل از نظام وظیفه، می‌توانند تا تاریخ 30 بهمن ماه (نیمسال اول تحصیلی) و 31 شهریورماه (نیمسال دوم تحصیلی) از پایان‌نامه/ رساله دفاع کنند.