پایان مهلت تایید هویت داوطلبان کنکور ۱۴۰۲

 

در آزمون سراسری ۱۴۰۲ سهم سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی  ۴۰ درصد و برای گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی ، ۲۶ درصد با تاثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی لحاظ می‌شود و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

پایان مهلت تایید هویت داوطلبان کنکور ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای محسن زارعی گفت: داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه پنجره خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir و انتخاب گزینه «ساهت»؛ تایید یا اعلام مغایرت سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد، نتایج نهایی آزمون سراسری در نیمه دوم شهریور ۱۴۰۲ اعلام می شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3926580/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت آموزشی گفت: داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲، تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند تایید یا اعلام مغایرت سوابق تحصیلی خود اعلام کنند.

  روزآمد شدن بازی باستانی شهر سوخته