پایان مهلت تایید هویت داوطلبان کنکور ۱۴۰۲

سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد، نتایج نهایی آزمون سراسری در نیمه دوم شهریور ۱۴۰۲ اعلام می شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3926580/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای محسن زارعی گفت: داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه پنجره خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir و انتخاب گزینه «ساهت»؛ تایید یا اعلام مغایرت سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت آموزشی گفت: داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲، تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند تایید یا اعلام مغایرت سوابق تحصیلی خود اعلام کنند.

پایان مهلت تایید هویت داوطلبان کنکور ۱۴۰۲

در آزمون سراسری ۱۴۰۲ سهم سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی  ۴۰ درصد و برای گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی ، ۲۶ درصد با تاثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی لحاظ می‌شود و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.