پذیرش دانشجو در رشته نگارگری دانشگاه آزاد واحد هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی، رشته نگارگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان با ظرفیت ۴۰ نفر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اضافه شد.

پذیرش دانشجو در رشته نگارگری دانشگاه آزاد واحد هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان
رشته نگارگری واحد هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اضافه شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060502767/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

لازم به ذکر است، این رشته در این واحد با شیوه آموزش استاد ـ شاگردی ارائه  خواهد شد.

  آغاز ثبت نام اینترنتی نودانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از فردا