پذیرش دانشجو در رشته نگارگری دانشگاه آزاد واحد هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان

رشته نگارگری واحد هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اضافه شد.

پذیرش دانشجو در رشته نگارگری دانشگاه آزاد واحد هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060502767/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

لازم به ذکر است، این رشته در این واحد با شیوه آموزش استاد ـ شاگردی ارائه  خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی، رشته نگارگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان با ظرفیت ۴۰ نفر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اضافه شد.

  مهلت تایید هویت داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲تمدید شد