پذیرفته‌شدگان رشته‌های دارای مصاحبه کنکور ۱۴۰۲ معرفی شدند

نتیجه نهایی رشته‌های دارای مصاحبه و گزینش آزمون سراسری ۱۴۰۲ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082316840/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

به گزارش ایسنا، فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت از بین متقاضیانی که کدرشته محل‌های دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را انتخاب کرده بودند و حدنصاب چند برابر ظرفیت لازم را کسب کرده‌اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته ۱۶ شهریور ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این دانشگاه‌ها نیز به همراه نتایج سایر رشته‌های متمرکز آزمون سراسری اعلام  شد و بررسی و پاسخگویی در خصوص وضعیت افرادی که در این مرحله معرفی نشدند، در اواخر مهر ماه میسر خواهد بود. 

بر اساس اعلام سازمان سنجش، در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام شد که طبق برنامه زمانی در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش شرکت کرده و در این مرحله موفق شوند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیات مرکزی گزینش ذیربط تائید شده است و ضوابط انتخاب رشته فوق را نیز رعایت کرده و همچنین حدنصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را هم کسب کردند.

  کره شمالی یک موشک بالستیک کوتاه برد شلیک کرد