پیگیری مشکلات خرید روپوش دانش آموزان

 معاون انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش الزام خانواده‌ها به خرید روپوش از تولیدکنندگان خاص را ممنوع اعلام کرد. بگفته آقای هراتی دریافت هرگونه وجه مدیران مدارس از تولیدکنند‌های روپوش برای معرفی دانش آموز هم تخلف محسوب می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3946124/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

  چهاردهمین جشنواره مردمی عمار