چشم جهان به نتیجه انتخابات امروز است

وزیر آموزش و پرورش گفت: اثر رای‌مان تنها در داخل نخواهند ماند و در دنیا تأثیر خواهند گذاشت.

 

وزیر آموزش و پرورش:

صحرایی بیان داشت: امروز هیچ تحولی در هیچ ساحتی در جهان اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه یکی از بازیگران کلیدی آن ایران باشد؛ بنابراین رأی ما اثر بین‌المللی دارد، رأی ما در کاهش آلام مظلومان جهان به ویژه غزه تأثیر دارد و اگر یک رأی دشمن شکن بدهیم اثر آن را در معادلات جهانی خواهیم دید.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4169619/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی با دعوت از همه مردم برای حضور در انتخابات گفت: رأی ما حتماً اثر مثبت دارد و دشمنان را ناکام و دوستان را شادکام خواهد کرد. هر چه مشارکت گسترده و بیشتر باشد اثر محکمی برای آینده کشور از نظر تحولات و پیشرفت‌ها دارد. در ایران این اثر بین‌المللی هست؛ زیرا ایران بعد از انقلاب، ایران گام دوم انقلاب، ایران منزوی نیست که رأی آن فقط در داخل اثر داشته باشد.

* چشم جهان به نتیجه انتخابات امروز استبه گزارش خبرگزاري صداوسيما؛  رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش امروز با حضور در مدرسه پسرانه دوره دوم متوسطه شهید مطهری منطقه ۶ شهر تهران برای شرکت در انتخابات پس از انداختن رأی خود در صندوق اظهارداشت: چشم جهان به نتیجه این انتخابات است و اثر رای‌مان تنها در داخل نخواهند ماند و در دنیا تأثیر خواهند گذاشت.

  برگزاری پویش تو هم مصطفایی