کارت شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۲ منتشر شد

آزمون وکالت دادگستری سال ۱۴۰۲  صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ در ۳۳ شهر برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، داوطلبان آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری سال ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور می توانند کارت شرکت در این آزمون را دریافت کنند.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050905296/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AFکارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری سال ۱۴۰۲ منتشر شد.