کدام دانشگاه‌ها در نظام اعتبار بخشی آموزش پزشکی امتیاز کامل کسب کردند؟

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا حسن‌زاده در نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، گزارشی از روند پیشرفت برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی ارائه داد و گفت: این برنامه، یکی از فعالیت‌های محوری ماست و پیشرفت آن برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گفت: در کلان منطقه یک در زمینه بین المللی‌سازی، در کلان منطقه ۲ در خصوص همگرایی و  اخلاق در آموزش علوم پزشکی، در کلان منطقه ۳ در زمینه کارآفرینی، کلان منطقه ۴ در مورد همگرایی و نقش محوری دانشگاه ها و طراحی و اجرایی سامانه مدیریت کلاس ها، در کلان منطقه ۵ در زمینه مدیریت جامع کیفیت آموزش، سلامت معنوی و کیفیت زندگی و سلامت روان بسیار خوب کار شده است.

وی به اصلاح و ابلاغ شیوه نامه اجرایی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی اشاره کرد و افزود: ابلاغ رئیس کمیته کلان مناطق از سوی رئیس شورای کشوری-معاون آموزشی وزارت بهداشت صادر  و ابلاغ دبیران و اعضای کمیته با نظر رئیس کمیته کلان منطقه انجام می‌شود.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرجعیت علمی، دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و تبریز در همگرایی، کاشان و تربیت حیدریه در پاسخگویی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین الملی سازی، شیراز در مدیریت جامع کیفیت آموزش، مازندران و سمنان، البزر، اصفهان، ایلام و گناباد در نظام اعتبار بخشی امتیاز کامل کسب کردند. 

وی افزود: همه کلان مناطق مسیر رو به پیشرفت داشتند و امید است در سال جاری با بازنگری در برنامه‌های آموزشی، شاهد افزایش اثربخشی در برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی باشیم.

دکتر حسن‌زاده تصریح کرد: بیشترین امتیاز مربوط به کلان منطقه ۷ و در مرحله بعد منطقه ۱ و ۸  است و کلان مناطق ۴ و ۵ و ۶ نیاز به تلاش بیشتر دارند. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060502920/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8

دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه همه کلان مناطق در مسیر پیشرفت قرار دارند، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه مرجعیت علمی، دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و تبریز در زمینه همگرایی، دانشگاه‌های کاشان و تربیت حیدریه در پاسخگویی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین الملی سازی، دانشگاه شیراز در مدیریت جامع کیفیت آموزش، دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و سمنان، البرز، اصفهان، ایلام و گناباد در نظام اعتبار بخشی امتیاز کامل کسب کردند.

وی ادامه داد: در کلان منطقه ۶ در خصوص کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای، مدیریت کیفیت آموزشی، مرجعیت علمی ، اقدامات خوبی انجام شده است و در کلان منطقه ۷ در زمینه پاسخگوی اجتماعی و استخراج هزینه های دانشکده بهداشت با استفاده از روش تقلیلی مرحله ای ، کلان منطقه ۸ همگرایی، کلان منطقه ۹ در مورد کارگروه اقتصاد آموزش، کارآفرینی و پاسخگویی اجتماعی و سلامت معنوی و در کلان منطقه ۱۰ در خصوص بین المللی سازی، ایجاد دانشگاه سبطین و مدیریت جامع کیفیت آموزش خوب کار شده است.

  رسانه چینی: ایران مسیری ایده‌آل برای طرح «کمربند-راه» است