کره شمالی از الحاق مناطق اوکراین به روسیه حمایت کرد 

«ژو شول سو» دبیرکل سازمان بین المللی در وزارت امورخارجه کره شمالی در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد همه پرسی به شکل مشروع و قانونی و در راستای منشور سازمان ملل متحد برگزار شده است اما آمریکا با اقدامات ” تبهکارانه ناعادلانه ”  و پس از تهاجم به سایر کشورها برای حفظ برتری خود چنین اظهارنظرهایی می کند.  

کی یف و رهبران غربی این همه پرسی را شرم آور نامیدند و آنرا به شدت محکوم کردند. در همین حال واشنگتن نیز اعضای سازمان ملل متحد را به رسمیت نشناختن این الحاق و همه پرسی ترغیب کرد و از روسیه خواست نیروهایش را از این مناطق خارج کند.

آمریکا ماه گذشته اعلام کرده بود روسیه میلیون ها موشک و سلاح توپخانه ای از کره شمالی برای استفاده در جنگ اوکراین خریداری کرده است.  
کره شمالی چنین اظهاراتی را رد کرد و به واشنگتن هشدار داد ” دهانش را ببندد” و از شایعه پراکنی بپرهیزد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84903837/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AFاین مقام کره شمالی در پایان گغت شورای امنیت سازمان ملل در صورت پیروی از واشتگتن با پیامدهایی مواجه خواهد شد.  

وی در ادامه افزود: «آمریکا برای حفظ دنیایی تک قطبی در امور داخلی سایر کشورها با سو استفاده از شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد دخالت می کند. جنگ های آمریکا دربرابر اتحادیه جماهیر شوروی، افغانستان و عراق ثبت شده اما شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچگاه درباره آنها توضیحی از آمریکا نخواسته است.» 

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه خبری «آساهی»، خبرگزاری دولتی کره شمالی در انتقاد به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به رهبری آمریکا پیرامون محکوم کردن روسیه برای الحاق بخش هایی از خاک اوکرین به روسیه از مسکو پشتیبانی و آمریکا را به مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر متهم کرد.  

  ترکی الفیصل: آمریکا نمی‌توانست میانجی صادقی در مذاکرات ایران و عربستان باشد