کسب ۸ نشان رنگارنگ دانش آموزان ایرانی از مسابقات علوم و اختراعات لندن


دبیر علمی جشنواره دانش آموزی ابن سینا از کسب ۸ نشان رنگارنگ دانش آموزان ایرانی در مسابقات علوم و اختراعات جهانی ۲۰۲۳، خبر داد و گفت: در پنجمین دوره این مسابقات دانش آموزان ایران ۳ نشان طلا، ۴ نقره و یک نشان برنز را کسب کردند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010469/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%B8-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010469/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%B8-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86