یادی از داریوش مهرجویی


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت داریوش مهرجویی کارگردان باسابقه سینمای کشور را تسلیت گفت.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4016027/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4016027/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C