۲۰ درصد ثبت‌نام مدارس غیردولتی باید از دانش‌آموزان ساکن محله باشد

محمودزاده تصریح کرد: این پذیرش با لحاظ ۲۰ درصدی ثبت‌نام از شعاع جغرافیایی مدرسه بوده است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3894553/%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF۲۰ درصد ثبت‌نام مدارس غیردولتی باید از دانش‌آموزان ساکن محله باشدبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی آموزش و پروش‏ احمد محمودزاده در خصوص ساز و کار ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی گفت: ثبت‌نام همه دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در اختیار موسسان نیست بلکه طبق قانون مدارس غیردولتی باید ۲۰ درصد از ثبت‌نام‌ها به دانش‌آموزان ساکن در اطراف مدرسه اختصاص داده شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ موسسی نمی‌تواند دانش‌آموزی که همسایه مدرسه بوده و متقاضی تحصیل در آن مدرسه غیردولتی است را ثبت‌نام نکند، افزود: موسسان مدارس غیردولتی حتما باید ۲۰ درصد از دانش‌آموزان را بر اساس شعاع جغرافیایی مدرسه ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس غیردولتی طبق قانون باید ۲۰ درصد از ثبت‌نام خود را به دانش‌آموزان ساکن در موقعیت جغرافیایی شعاع مدرسه اختصاص دهند.

محمودزاده در خصوص ۸۰ درصد باقیمانده گفت: به دلیل اینکه تعداد متقاضیان برخی مدارس غیردولتی بیش از ظرفیت صندلی‌های موجود در آن‌ها است، ثبت‌نام از ۸۰ درصد ظرفیت در اختیار خود موسسان است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: این مدارس نوعاً از روش‌هایی مانند مصاحبه و شرط معدل برای پذیرش دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. البته مدارس غیردولتی دوره متوسطه دوم، آزمون ورودی را هم لحاظ می‌کنند.

وی افزود: با توجه به مطرح شدن موضوع ثبت‌نام دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در شورای نظارت مرکزی برای ثبت‌نام ۸۰ درصد باقیمانده در این مدارس هم پیش‌ثبت‌نام را پذیرفته‌ایم و هم لحاظ کردن فرآیند مصاحبه، شرط معدل و آزمون ورودی را پذیرفته‌ایم.

  راه اندازی موکب‌های دانش آموزی در کشور و ۳ نقطه از عراق