۲ تحول اساسی در ماموریت‌های سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان

وی ادامه داد: دانش‌آموزان سمپاد باید در حوزه‌های متفاوت طبع‌آزمایی کنند و استعداد‌های خودشان را شکوفا کنند و این تحول در مدارس سمپاد فراگیر خواهد شد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان افزود: در تحول دوم برای دانش‌آموزانی که مستعد بوده، ولی به هر دلیل نتوانسته‌اند وارد مدارس سمپاد شوند و در سایر مدارس مشغول تحصیل هستند با تهیه محتوا‌های آموزشی، فرهنگی، تربیتی مناسب و همچنین تدارک قالب‌هایی که دانش‌آموزان بتوانند در برنامه‌های مشترک شرکت کنند و ارتباط خوبی با دانش‌آموزان سمپادی برقرار کرده و استعدادهای‌شان هدایت و شکوفا شود، برنامه‌ریزی شده و این محتوا‌ها در سایت sampad.gov.ir قابل دسترس است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3892443/%DB%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86

یاوری افزود: تحول اول، توجه به تربیت چندساحتی و تمام‌ساحتی دانش‌آموزان مدارس سمپاد در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ادبی، قرآنی، ورزشی و مدیریتی را شامل می‌شود که در این ساحت‌های متفاوت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵ هزار نفر فوق برنامه در مدارس سمپاد برگزار شد و این فوق برنامه در سال تحصیلی جاری به بیش از ۷۰ هزار نفر برنامه رسید.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان از ۲ تحول اساسی در ماموریت‌های این سازمان در برنامه‌های دانش‌آموزان خبر داد.

۲ تحول اساسی در ماموریت‌های سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان؛ الهام یاوری در حاشیه بازدید از آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان گفت: بر اساس اساسنامه جدید ۲ تحول اساسی در ماموریت‌های سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد) را شاهد هستیم.