۲ سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر به دستگاه تعلیم و تربیت تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا مراد صحرایی در صفحه ویراستی خود نوشت: امروز کانون در ساختن فیلم هم در چارچوب ماموریت اصلی خودش یعنی پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار می‌کند و در این دوره پیوند کانون با مدرسه‌ها بیش از هر دوره دیگری است که باید تقویت شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین یادآور شد: در جشنواره امسال فیلم‌های کانون در کنار دو سیمرغ، جایزه ملی آرمان را نیز دریافت کردند.
رضا مراد صحرایی در پایان این ویراست نوشت: خسته نباشید به همه عوامل سازنده و همکاران خوبمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
گفتنی است؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فیلم‌های «ظاهر» و «باغ کیانوش» موفق به دریافت سه جایزه از چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4152924/%DB%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

دو سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی فیلم فجر به دستگاه تعلیم و تربیت تعلق گرفت