۵۶ عنوان کتاب درسی در دوره‌های مختلف بهسازی شده‌اند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اجرای آزمایشی ۳ کتاب نونگاشت در پایه‌های ششم و هفتم خبر داد و گفت: ۵۶ کتاب درسی در دوره‌های مختلف بهسازی شده‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: هدف سازمان پژوهش حرکت از تولیدگری به سمت تنظیم‌گری است و آماده پذیرش ظرفیت‌های سایر سازمان‌ها، معلمان مجرب در تهیه منابع آموزشی است.

۵۶ عنوان کتاب درسی در دوره‌های مختلف بهسازی شده‌اندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد به عملکرد این سازمان و لزوم تقویت و بهسازی کتاب‌های درسی و معرفی طرح انسجام بخشی کتاب‌های درسی با عنوان «طرحواره ملی تحول» پرداخت.

لطیفی یادآور شد: کتاب تنها منبع آموزشی نیست و باید منابع متنوع آموزشی را به‌کار گرفت همچنین آموزش و توجیه معلمان با رویکرد برنامه درسی جدید مدنظر است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3973553/%DB%B5%DB%B6-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF

حجت الاسلام علی لطیفی با اشاره به زمان تدوین سند تحول بنیادین و لزوم متناسب سازی کتاب‌های آموزشی در آن زمان، محدودیت‌های زمانی و نبود نقشه راه جامع را سبب تولید کتاب بدون پیش نیاز مفهومی دانست.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون به دنبال تحقق هم‌سو سازی کتاب‌های درسی با سند تحول و راهنمای عملی برنامه درسی در سطح مدارس هستیم به گونه‌ای که برای عوامل مدرسه به تفکیک هر دوره تحصیلی تصویری از برنامه درسی ارائه دهیم.

  رویداد ملی بازیستا