۵۶ عنوان کتاب درسی در دوره‌های مختلف تحصیلی بهسازی شده‌اند

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون به دنبال تحقق هم‌سو سازی کتب درسی با سند تحول و راهنمای عملی برنامه درسی در سطح مدارس هستیم به گونه‌ای که برای عوامل مدرسه به تفکیک هر دوره تحصیلی تصویری از برنامه درسی ارائه دهیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اجرای آزمایشی ۳ کتاب نونگاشت در پایه‌های ششم و هفتم خبر داد و گفت: ۵۶ کتاب درسی در دوره‌های مختلف مورد بهسازی قرار گرفته‌اند.

لطیفی:

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به زمان تدوین سند تحول بنیادین و لزوم متناسب سازی کتب آموزشی در آن زمان، محدودیت‌های زمانی و عدم وجود نقشه راه جامع را سبب تولید کتب بدون پیش نیاز مفهومی دانست.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: تدوین چارچوب انسجام بخشی برنامه درسی به منظور انجام سه ماموریت سازمان پژوهش از طریق پژوره نیاز سنجی بیش از ۴۰ مرکز انجام گرفته است که در مراحل آخر اعتبار بخشی قرار دارد، شایستگی‌هایی از جمله هویت اسلامی ایرانی، تفکر و تعقل، تقویت روحیه کنجکاوی و اکتشاف و خودسازی و مدیریت خود مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خبر از اجرای آزمایشی ۳ کتاب نونگاشت در پایه‌های ششم و هفتم داد و گفت: ۵۶ کتاب درسی در دوره‌های مختلف مورد بهسازی قرار گرفته‌اند.

وی خاطر نشان کرد: هدف سازمان پژوهش حرکت از تولیدگری به سمت تنظیم‌گری است و آماده پذیرش ظرفیت‌های سایر سازمان‌ها، معلمان مجرب در تهیه منابع آموزشی است.

۵۶ عنوان کتاب درسی در دوره‌های مختلف تحصیلی بهسازی شده‌اندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حجت الاسلام علی لطیفی در نشست خبری با اصحاب رسانه به عملکرد این سازمان و لزوم تقویت و بهسازی کتب درسی و معرفی طرح انسجام بخشی کتاب درسی با عنوان «طرحواره ملی تحول» پرداخت.

  مراکز یادگیری محلی، ظرفیت مناسبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است

لطیفی تولید بسته‌های آموزشی با تلفیق شایستگی‌های فوق و ارائه راهنمای عملی برنامه درسی مدارس را طرحواره تحولی خواند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3972584/%DB%B5%DB%B6-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF

لطیفی ادامه داد: کتاب تنها منبع آموزشی نیست و باید منابع متنوع آموزشی را به‌کار گرفت همچنین آموزش و توجیه معلمان با رویکرد برنامه درسی جدید مدنظر است و بهره‌گیری از کاغذ و مقوا تولید داخل را در تهیه کتب درسی را اتفاق مبارکی دانست تاکنون بی سابقه بوده است.