۸ شرط تحصیل دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌های ایران

۳- تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌ها همسان و مشترک با دانشجویان ایرانی می‌باشد، لذا به هیچ‌وجه نباید کلاس مجزا و خاص برای دانشجویان بین المللی تعریف و برگزار شود.

به گزارش ایسنا، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کشور اطلاعیه ای صادر و دانشگاه‌ها را ملزم به رعایت مفاد اطلاعیه مذکور کرد.

بر اساس این اطلاعیه رعایت نکات زیر ضروری است:

۸- پردیس های بین المللی فرعی دانشگاه‌ها به هیچ وجه قبل از اخذ مجوز مستقل پذیرش دانشجوی بین المللی حق جذب، پذیرش و ثبت‌نام دانشجویان بین المللی ندارند و مجوز دانشگاه اصلی کفایت مجوزجذب برای پردیس وابسته نمی کند، لذا قبل از هر اقدامی درجذب دانشـجو، موظف به اخذ مجوز مستقل می‌باشند.  بدیهی است کلیه مسئولیت‌های ناشی از تخلف از موارد فوق بر عهده دانشگاه می‌باشد.

۶-  تمام دانشجویان بین المللی در هر مقطع تحصیلی پس از اخذ بلامانع بودن تحصیل از طریق سامانه سازمان اموردانشـجویان، مجاز به ثبت نام و تحصـیل خواهند بود و بلامانع تحصیلی در یک مقطع کفایت از بلامانع در مقطع بعدی نمی‌کند.

۴- تدریس در تمام دانشگاه‌ها به زبان فارسی است، لذا تدریس به زبان دوم از طریق مترجم اکیدا ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

۷- چنانچه دانشجوی بین المللی تاکنون در دانشـگاهی فاقـد ویزای تحصیلی یا اقامت و یا بلامانع تحصیلی بوده است، ضروری است فورا اقدام لازم جهت اخذ ویزا، اقامت و یا اخذ بلامانع اقدام به عمل آید و لیست آنها نیز تهیه و به سازمان دانشجویان وزارت علوم ارسال شود.

  تمهیدات لازم برای افزایش انگیزه و ماندگاری اعضای هیات علمی دندان‌پزشکی

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052918283/%DB%B8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

۲- تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران “تمام وقت” است، لذا حضور تمام وقت آنها در دانشگاه جهت تحصیل الزامی است. شایسـته است حضور و غیاب در هرجلسه درسی به صورت سیستمی انجام گیرد.

سازمان امور دانشجویان ۸ شرط تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

۵-دانشجویان بین المللی الزاما باید با ویزای تحصیلی و کارت اقامت در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل شوند.

۱- کلیه کلاس‌های دانشجویان بین المللی “حضوری” است، لذا به هیـچ وجه نباید کلاس‌ها به صورت غیرحضوری برگزار شوند.