مهلت ثبت‌نام مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

پس از پرداخت وجه و ثبت‌نام به منظور شرکت در مصاحبه امکان لغو ثبت نام و عودت وجه تحت هیچ شرایطی وجود ندارد، اما داوطلبانی که در بیش از یک رشته دعوت به مصاحبه شده‌اند می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به سامانه نسبت به پرداخت وجه و ثبت نام در رشته… ادامه خواندن مهلت ثبت‌نام مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با