آغاز مرحله دوم مسابقه ملی پارس آرا

مرحله دوم مسابقه طرح‌های شخصیت ملی پارس آرا، آغاز شد. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076170/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

وزارت علوم از نشست‌های تخصصی ایرانیان داخل و خارج از کشور حمایت ویژه می‌کند

معاون مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همکاری با ایرانیان خارج از کشور را برای وزارت علوم حائز اهمیت دانست. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076010/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

پایان فرآیند مصاحبه دکتر معلمان تا دو ماه آینده

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: فرآیند ارزیابی‌ها و اعلام نتایج مصاحبه دکتر معلمان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان در ماه‌های آتی پایان می‌پذیرد. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075971/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

آغاز مجمع عالی بسیج دانش‌آموزی

پنجمین دوره مجمع عالی بسیج دانش‌آموزی فعالیت خود را با تبیین هویت ملی آغاز کرد. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075667/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

مردم تهران با شهدای مدافع حرم وداع می‌کنند

مراسم وداع با پیکر‌های شهدای مدافع حرم تازه شناسایی شده امروز عصر در معراج شهدای تهران برگزار می‌شود. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075607/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

در رویکرد جدید کانون ها باید به دنبال مخاطب بروند

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: رویکرد جدید کانون‌ها از تصدی گری به سمت تولی گری سوق پیدا کرده است به این معنا که کانون‌ها همانند مدرسه و مسجد در تمام نقاطی که کودکان هستند حضور داشته باشند. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074727/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

صحرایی: فرهنگِ بسیجی راه نجات کشور

وزیر آموزش وپرورش گفت: فرهنگِ بسیجی، کشور را نجات می‌دهد، دانش آموزان بسیجی باید در یک دست قرآن و در دست دیگر سلاحِ خدمت داشته باشند. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074725/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%90-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

«بچه زرنگ» پرمخاطب‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران

پویانمایی سینمایی «بچه زرنگ» طی ۲ ماه نمایش عمومی و با شکست حدنصاب پرفروش‌ترین پویانمایی، توانست عنوان پرمخاطب‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران را هم از آن خود کند. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074435/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

آغاز مرحله دوم مسابقه ملی پارس آرا

مرحله دوم مسابقه طرح‌های شخصیت ملی پارس آرا، آغاز شد. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074428/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش راهی برای توسعه مشارکت و اعتمادسازی

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: توسعه مشارکت، اعتمادسازی، کاهش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار، ارتقای کیفیت منابع انسانی درحوزه‌های جذب، نگهداشت و صیانت از همکاران از موارد قابل توجهی هستند که باید پیگیری شود. منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4073988/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با